I efteråret 2012 starter Innovation Match en ny netværksmodel, der skal videreudvikle innovative metoder til problemløsning. Udgangspunktet er medlemmernes egne udfordringer. Reglen for at deltage i netværksmøderne er derfor, at deltagerne skal dele en udfordring med netværket.

Et medlemsskab 'koster' så at sige en udfordring fra medlemmernes egen arbejdsplads. Efter der er udvalgt en række særligt relevante udfordringer, bliver deltagerne indelt i mindre grupper på 8 personer. Grupperne får hver fire udfordringer, som de skal arbejde med over en møderække. Her vil deltagerne i en åben og ærlig diskussion kunne afprøve deres ideer og løsninger på udfordringerne. Sekretariatet opbygger et lukket forum, hvor der ikke kan stilles de forkerte spørgsmål, hvor deltagerne kan blive inspireret og få aha-oplevelser. At medlemmerne i Innovation Match kommer fra mange forskellige grene af erhvervslivet og fra både viden- og undervisningsinstutioner vil sikre grupperne mange forskellige kompetencer og en bred idérigdom. Arbejdsgrupperne vil være styrket af forskellighed, hvilket giver et godt udgangspunkt for at finde nye, solide og kreative løsningsforslag. Målet er, at deltagerne i fællesskab skal løse konkrete problemer og på den måde skabe udvikling og fremdrift.