Hvordan passer dit produkt eller din idé ind i det øvrige internet-opkoblede system? Hvordan bruger du andre produkter og teknologier til at skabe sammenhæng mellem dine produkter/services og brugernes hverdag?