Vi bruger mere og mere energi. De seneste 20 år er energiforbruget steget med knap 7 procent, på trods af at vi til stadighed udvikler mere og mere energieffektive apparater. 
Heldigvis er vi blevet gode til at udvikle energi fra blandt andet andet sol og vind? Men hvordan skal vi lagre det?

Det er svært at hamle op med naturens egne supereffektive batterier i form af olie, kul og naturgas. Udfasningen af de fossile brændstoffer afhænger af en effektiv energilagring af de alternative energikilder. Den, der finder løsningen på det problem, står med nøglen til fremtiden. Siemens, Outrup vinduer, Topsoe Fuel Cell og Rockwool er blandt verdens førende virksomheder indenfor energiteknologi, og de fire virksomheder vil præsentere deres største opfindelse, deres innovationspraksis og stille skarpt på, hvilke særlige teknologier de ser som de kommende års mest forstyrrende.

Brian Elmegaard fra DTU har fingeren på pulsen med hensyn til den nyeste forskning indenfor energilagring, og vil fortælle om de nyeste miljøteknologier, potentialet i dem og give et bud på hvor han ser udviklingen gå hen de næste år. Til idémekka vil der blive rig mulighed for at diskutere alle de inspirerende ideer, overvejelser og tanker der dagen igennem har floreret mellem dagens deltagere. 

Programoversigt

09.30-10.00 Morgenkaffe og velkomsthilsen fra Innovation Match

10.00–12.00 Oplæg ved: SIEMENS, OUTRUP VINDUER, TOPSOE FUEL CELL og ROCKWOOL

12.00-12.45 Frokost

12.45-14.00 Fremtidens største teknologiske fremskridt og markedsforstyrrelser: FOKUS på ENERGILAGRING og VEDVARENDE ENERGI. Diskussionsoplæg ved lektor DTU, forsker i energilagring Brian Elmegaard.

14.00-15.00 Idémekka. Fokus på fremtidens teknologiske udfordringer og muligheder. Diskuter dine idéer og tvivl med andre geniale, inspirerende idémagere.

15.00-15.30 Kaffe og opsummering af dagen