Dialog er et stærkt kommunikationsværktøj, når en forandring skal accepteres og forankres i medarbejdernes hverdag. Men hvordan kan denne gensidige dialog skabes, mellem de ansatte, på tværs af en global organisation?

Vi ser dialogværktøjer som en vigtig og effektiv metode til at sikre motivation og engagement, når en strategi skal forankres i medarbejderne og organisationen som helhed. Endvidere, kan dialog kan gå langt mere i detaljen og oversætte strategien til en konkret kontekst, samt skabe en stærk følelse af medejerskab.

Problemet er ofte, at virksomheder i dag er globale, hvilket ofte begrænser dialogen til kun at foregå lokalt. Vores udfordring ligger i, hvordan dialog kan skabes og styrkes på tværs af globale organisationer, uden at medarbejderne mødes fysisk. Vi er derfor meget nysgerrige efter at udforske nye metoder og værktøjer, der i sidste ende kan medføre en forandring i medarbejdernes hverdag.